Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od března 2011

v místě zásilkového prodeje naší společnosti

SP United Vertriebs GmbH
[Společnost s ručením omezeným „SP United Distribution“]
Eitnergasse 7, A-1230 Vídeň, Rakousko
E-mail: support@sp-connect.eu
Domovská stránka: www.sp-connect.eu
Číslo v registru podnikatelů: 216760s, soudní rejstřík podnikatelů: HG Vienna
Úřad v souladu s ECG [E-Commerce-Gesetz = zákon o právních aspektech elektronického obchodu]: Magistratisches Bezirksamt für den 23. Bezirk [Obecní úřad okresu 23]
Vedoucí důstojník: Thomas Krenn
Daňové identifikační číslo: ATU53024908
Bankovní účet pro mezinárodní transakce:
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT75 2011 1300 0106 7413

1. Rozsah obchodních podmínek
SP United Vertriebs GmbH provozuje internetový obchod na webových stránkách www.sp-connect.eu. Tyto obchodní podmínky platné v době podpisu smlouvy se vztahují na obchodní transakce mezi vámi a SP United Vertriebs GmbH
(dále jen SP United). SP United nepřijímá žádné jiné obchodní podmínky, včetně těch, které zastupujete, s výjimkou těch, které jsme dříve výslovně písemně schválili pod bolestí invalidity.
Když zadáte objednávku, má se za to, že jste přijali naše obchodní podmínky, které se zároveň stávají nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy. Jakékoli změny všeobecných obchodních podmínek budou zveřejněny na webových stránkách www.sp-connect.eu nebo jinak neplatné.
2. Uzavření smlouvy
Zadání objednávky představuje vaši právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Po zadání objednávky na našich webových stránkách www.sp-connect.eu obdržíte e-mail s odpověďmi se všemi detaily týkajícími se vaší objednávky: název produktu, dodací podmínky, platební podmínky a samotná dodávka. (E-mail je potvrzení vaší objednávky). Na základě potvrzení přijímáme objednávku a uzavírá se tak kupní smlouva. Když vám zašleme objednané zboží, obdržíte také e-mail (potvrzení o odeslání). Plnění podle smlouvy bude poskytnuto v sídle naší společnosti.
Vysvětlujeme, že společnost SP United není vázána vaší nabídkou, dokud nepřijme vaši online objednávku uvedenou výše. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude objednávka dokončena, budete o tom informováni e-mailem. Budete také informováni, pokud vaše objednávka přesahuje množství zboží, které je k dispozici v našem skladu, nebo pokud vám zboží výjimečně nemusí být doručeno.
Rozhodné právo, jurisdikce
Nestanoví-li zákonné, závazné právní řád jinak, budou spory řešeny v souladu s rakouským právem. Použijí se Úmluva Organizace spojených národů o mezinárodním prodeji zboží a všechny ostatní dohody týkající se mezinárodních transakcí. Jazykem smlouvy je německý jazyk. Smluvní strany se dohodly, že jurisdikci náleží rakouským vnitrostátním soudům. Na veškeré spory vzniklé v souvislosti se smlouvou a vyřešené soudem se použijí povinná ujednání na sídle / kanceláři zákazníka. Pokud spor nesouvisí se spotřebitelskou transakcí, je příslušnost příslušná pouze u příslušného místního soudu podle sídla našeho podniku.
3. Právo na odstoupení od smlouvy
3.1. Právo na zrušení pro zákazníky z EU
Informace o zrušení
3.1.1. Právo na zrušení
Vaše prohlášení o zrušení můžete poslat písemně (e-mailem nebo poštou) do 30 dnů bez udání důvodu svého rozhodnutí nebo můžete objednávku zrušit vrácením dodávky, pokud obdržíte zboží před uplynutím stanovené lhůty.
Uvedená lhůta 30 dnů začíná okamžikem přijetí těchto informací, nejdříve však po dodání zboží příjemci (pro vrácení zboží stejného druhu, nejdříve po dodání první části zboží). zboží), a to nejdříve po splnění požadavku na poskytnutí informací podle čl. 246 odst. 2 s odkazem na odst. 1 body 1 a 2 EGBGB a splnění našich povinností podle odstavce 312e bod 1 bod 1 s odkazem na odst. 246 odstavec 3 EGBGB [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch = zákon o zavedení občanského zákoníku]. Lhůta nezahrnuje datum, kdy začíná (uzavření smlouvy nebo dodání zboží zákazníkovi). Můžete odstoupit od smlouvy v dané lhůtě písemně e-mailem nebo poštou zaslanou na níže uvedenou adresu. Abychom dodrželi lhůtu, můžete zboží v uvedené lhůtě vrátit na následující adresu:
Vrácení nebo prohlášení o odstoupení se zasílají:
SP United Vertriebs GmbH
Eitnergasse 7, A-1230 Vídeň, Rakousko
E-mail: support@sp-connect.eu
K dopisu by měla být přiložena kopie faktury / vyúčtování.
Výjimky z práva na odstoupení jsou stanoveny v bodě 3.2.
3.1.2. Důsledky zrušení
Pokud bude vaše odvolání úspěšné, budou vráceny veškeré výkonnostní a finanční výhody (například úroky). Výjimky z práva na odstoupení jsou stanoveny v bodě 3.2. Pokud jste zboží poškodili, je-li zboží znečištěné, ve špatném stavu nebo pokud z nějakého důvodu nemůžete vrátit zboží, jste povinni vrátit jeho ekvivalent.
Krátké kontroly kvality, které by byly možné i při nákupu v běžném obchodě, nepředstavují poškození. Můžete se vyhnout vracení ekvivalentu, pokud nezacházíte se zbožím jako se svým vlastním majetkem, nepoužíváte je jako takové a neučiníte kroky, které by mohly snížit hodnotu zboží. SP United Vertriebs GmbH nepokrývá náklady na vrácení zásilek. Uvedená lhůta pro vás začíná, jakmile zašlete vaše prohlášení o zrušení nebo když nám pošlete zboží, a začíná pro nás jeho obdržením. Právo ponechat majetek platí po dobu čekání na vrácení zboží.
Konec informací týkajících se odvolání a vrácení ekvivalentu hodnoty.
4. Ceny
Platí ceny uvedené v našem internetovém obchodě, včetně kupní daně, která může být platná v době zadání objednávky, a případných nákladů na doručení. Jsou-li během odeslání uloženy vývozní nebo dovozní poplatky, kryje je objednávající strana. Poplatky se počítají v eurech.
V případě zpoždění plateb si vyhrazujeme právo vypočítat pokutu za zpoždění.
5. Platební podmínky
Za úhradu objednávky si můžete vybrat:
a) kreditní karta: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
V objednávkovém formuláři uveďte podrobnosti o své kreditní kartě. Náš systém zajišťuje bezpečný přenos dat: veškeré podrobnosti týkající se vaší kreditní karty nebo vašeho bankovního účtu jsou přenášeny pomocí SSL kódu.
SSL (Secure Sockets Layer) je systém přenosu kódovaných dat přes internet. Skryje vaše data před neoprávněnými osobami, a proto neumožňuje zneužití vašich dat nebo vaší kreditní karty. Pokud je některý web zabezpečený pomocí protokolu SSL, zobrazí se ve spodní části prohlížeče příslušná ikona (klíčový zámek). Více informací o SSL najdete na Wikipedii.
b) Pay Pal
Pay Pal je platební systém věnovaný on-line platbám. Je rychlý, uživatelsky přívětivý a poskytuje zabezpečení dat. Chcete-li provést takovou platbu, musíte se zaregistrovat na webu Pay Pal. S Pay Pal můžete platit ve většině on-line obchodů bez nutnosti zadávat své údaje pokaždé.
c) společností Apple Pay
Apple Pay je mobilní platba a služba digitální peněženky od společnosti Apple Inc., která uživatelům umožňuje provádět platby pomocí iPhone, Apple Watch, iPad nebo Mac.
6. Dodávka / Náklady na doručení
Naše zboží dodáváme do všech zemí EU. Pokud nedojde k žádné další dohodě, doručíme zboží na danou dodací adresu. Jakékoli informace, které nám poskytneme a které se týkají dostupnosti produktu / předmětu, dodání a odeslání, jsou pouze informativní a nejsou pro nás závazné, pokud jde o záruku dodacích podmínek. Obvykle je zboží připraveno k odeslání do 24 hodin. O jakémkoli zpoždění budete informováni e-mailem. Dodávky jsou k dispozici do vyprodání zásob. Pokud SP United nemá objednaný produkt, vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy. Dodávka tedy nebude provedena a budete o tom okamžitě informováni. SP United si vyhrazuje právo přidat na fakturu jakékoli dodatečné náklady spojené s odesláním a doručením, i když vzniknou v souvislosti s neúspěšným doručením.
Pokud je jedna objednávka zaslána v několika zásilkách, jsou náklady na doručení vypočítávány jednorázově.
Náklady na vrácení hradí objednávající strana. SP United Vertriebs GmbH nepokrývá náklady na zpětné dodávky.
7. Výhrada vlastnického práva k prodané věci
Dodané zboží zůstává majetkem SP United až do úplného splacení zboží a dodávky. Smluvní strana se vzdává možnosti odpočtu. Zákazník může podat protinávrh týkající se naší odpovědnosti pouze u soudu nebo na základě našeho výslovného souhlasu.
8. Záruka
Záruka na zboží, které prodáváme, se poskytuje v souladu s rakouským právem. Postoupení pohledávky objednatele není dovoleno.
Nároky na náhradu škody způsobené lehkou nedbalostí SP United nejsou povoleny.
9. Ochrana dat
Údaje o vaší adrese a objednávce se zaznamenávají automaticky v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů. Tyto informace používáme pouze proto, abychom vás kontaktovali s odkazem na objednávku, produkty, služby a marketingové nabídky a aktualizovali vaše údaje a udržovali váš účet v našem online obchodě. Uvedená data jsou zpřístupněna našim dodavatelům za účelem dokončení objednávky. Jsou také zpracovávány pro marketingové účely. Svůj souhlas s používáním, zpracováním a přenosem svých údajů pro marketingové účely třetím stranám můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu: support@sp-connect.eu.
Tento web používá Google Analytics, analytickou službu webových stránek poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá k přizpůsobení používání webu tzv. „Cookies“, tj. Textové informace uložené ve vašem počítači. Informace obsažené v cookies, týkající se vašeho používání webu (včetně vaší IP adresy), jsou přeneseny na server v USA a uloženy na tomto serveru. Google tyto informace používá k ověření toho, jak používáte web, a k přípravě zpráv o provozu na webu pro autory webu a k rozvoji služeb souvisejících s činností na webu. Google tyto informace odešle třetím stranám, pokud tak stanoví zákonná ustanovení nebo pokud třetí strany tyto informace zpracovávají na objednávku Google. Společnost Google vynakládá maximální úsilí, aby zabránila kompilaci vaší adresy IP s dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Pokud správně nastavíte webový prohlížeč, můžete zabránit instalaci cookies. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nemusí být některé funkce na webu dostupné. Pokud se rozhodnete používat tento web, dáváte souhlas se zpracováním vašich údajů pro výše uvedené účely.
Ochrana vašich dat
Google Analytics používá malé seskupené symboly s textem („cookies“), které jsou uloženy v počítači po kliknutí na příslušný symbol. Soubory cookie jsou obvykle v počítači aktivní přibližně 30 dní. Pokud během této doby navštívíte jakékoli podstránky našeho webu, budou o tom informovány jak společnost Google, tak společnost SP United, a o této skutečnosti uvidíte informace od společnosti Google.
Pokud se chcete dozvědět více o zpracování dat společnosti Google ao souborech cookie, přečtěte si pravidla ochrany dat společnosti Google. Pokud si přejete cookies zakázat, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby byly cookies zasílány zpět nebo aby vám byly zaslány informace o cookies, které vám byly zaslány. Uvědomte si však, že pokud nepřijmete cookies, některé webové stránky nemusí fungovat správně.
Kromě informací o vaší objednávce obdržíte od nás také podrobnosti o naší nabídce a speciálních nabídkách. Pokud si přejete dostávat tyto informace e-mailem, pošlete prosím zprávu na následující adresu: support@sp-connect.eu.
Informujte nás o jakýchkoli změnách vaší e-mailové adresy, adresy bydliště nebo sídla, aby transakce mohla pokračovat nerušeně. V případě, že objednávající strana neposkytne aktuální údaje, platí obchodní ujednání SP United.
10. Autorská práva
Jakékoli prvky na webových stránkách SP United představují duševní vlastnictví SP United. Odkazy na naše webové stránky jsou povoleny a vítány. Kopie a reprodukce (včetně tisku) smí pouze dokončit objednávku pro SP United nebo použít tento web pro informační účely pro zákazníky. Jakékoli jiné použití materiálů a informací dostupných na webových stránkách, včetně reprodukce, další distribuce, zavádění modifikací nebo publikování pro jiné než výše uvedené účely, je zakázáno, ledaže by k tomu SP United Vertriebs GmbH k tomu dal svůj písemný souhlas.
11. Oddělitelnost
Pokud se některé z ustanovení těchto ustanovení stane neplatným, zbývající ustanovení zůstanou v platnosti.

Informace týkající se online řešení sporů podle čl. 14 odstavec. 1 nařízení o online řešení sporů: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů, najdete ji na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .